ورق استیل براق

ورق استیل براق

ورق استیل و به طور کلی آلیاژ استنلس استیل به علت وجود ترکیبات خاص خود دارای سطح نقره ای رنگ و دلنشینی میباشد که تقریبا همان 2B یا مات میباشد . ورقهای استیل دارای پولیشهای مختلف هستند که یکی از پر کاربردترین آنها براق یا همان BA میباشد.ورقهای براق یک سمت همچنان مات و سمت دیگر حدودا تا 400 Grit پولیش داده میشود که همان سمت براق میباشد .