میلگرد استیل 316

میلگرد استنلس استیل ضد اسید 316 L

فولاد زنگ نزن X5CrNiMo17-12-2 طبق استاندارد DIN1/4401 آلمان با نام استیل 316 در ایران شناخته شده است. استیل 316، فولاد زنگ نزن آستنیتی است، طوری که مقاومت آن به خوردگی خیلی خوب و در محیط یکسان از استیل 304 بهتر است و مقامت آن به اکسید شدن در شرایط کاری مداوم تا دمای 900 درجه سانتی گراد خوب می باشد. علاوه بر این، استیل 316 استحکام خزشی و کششی بهتری نسبت به استیل 304 دارد. این فولاد نسبت به فولادهای زنگ نزن دیگر در مجاور محلول های رقیق سرد و گرم اسیدسولفوریک، اسیدکلریدریک، اسید استیک، فرمیک و تارتاریک، سولفات های اسید و کلریدهای قلیایی قابلیت کمتری برای خوردگی حفره ای دارد.

جدول وزنی:
ردیف نوع جنس ضخامت طول تولید قیمت کارخانه قیمت بنگاه تهران
1 میلگرد استیل 316 L ضخامت 20 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
2 میلگرد استیل 316 L ضخامت 60 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
3 میلگرد استیل 316 L ضخامت 50 6.0 متر ترکیه 0 تماس بگیرید
4 میلگرد استیل 316 L ضخامت 10 6.0 متر اسپانیا 0 تماس بگیرید
5 میلگرد استیل 316 L ضخامت 120 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
6 میلگرد استیل 316 L ضخامت 25 6.0 متر اسپانیا 0 تماس بگیرید
7 میلگرد استیل 316 L ضخامت 40 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
8 میلگرد استیل 316 L ضخامت 80 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
9 میلگرد استیل 316 L ضخامت 55 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
10 میلگرد استیل 316 L ضخامت 14 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
11 میلگرد استیل 316 L ضخامت 12 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
12 میلگرد استیل 316 L ضخامت 130 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
13 میلگرد استیل 316 L ضخامت 28 6.0 متر چین 0 تماس بگیرید
14 میلگرد استیل 316 L ضخامت 65 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
15 میلگرد استیل 316 L ضخامت 45 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید
16 میلگرد استیل 316 L ضخامت 85 6.0 متر تایوان 0 تماس بگیرید