لوله داخل پولیش 304

لوله داخل پولیش 304

از آنجا که در صنایع مواد غذایی و علی الخصوص صنایع لبنیات عدم رسوب مواد و یا املاح و همچنین بهداشت در انتقال این مواد خیلی با اهمیت است، از این رو از لوله داخل پولیش 304-316 استفاده می شود. سطح داخلی لوله داخل پولیش 304-316 کاملاً صاف و صیقلی بوده و این امر سبب می شود که مواد در طول مسیر ته نشین نشوند. این لوله ها با دو گرید 304 و 316 مورد کاربرد کارخانه های صنایع مواد غذایی قرار می گیرند.