تبدیل

تبدیل:

تولید انواع تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز از سایز 1/4 اینچ الی 42 اینچ طبق استانداردهای بین المللی در ضخامت های مختلف و با آلیاژ های استلنس استیل، درزدار و مانیسمان