برش میلگرد

برش میلگرد

خم و برش میلگرد یا به عبارت دیگر خم و برش آرماتور، دستگاهی است که برش زدن و یا خم کردن میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد. خم و برش میلگرد به سه روش صورت می گیرد:

  • خم و برش میلگرد به صورت دستی
  • خم و برش میلگرد به صورت نیمه اتوماتیک
  • خم و برش میلگرد به صورت تمام اتوماتیک

خم و برش میلگرد و آرماتور به صورت دستی

خم کن دستی تکنو صنعت دستگاهی است که فک زیرین برروی آن سوار می شود. و فک روی به کمک مکانیزم پیچ و مهره قابل حرکت بوده و بوسیله آن می توان ورق را بین دو فک محکم شود. انواع خم و برش دستی تکنو صنعت

خم و برش میلگرد به صورت نیمه اتوماتیک

دستگاه خم و برش میلگرد نیمه اتوماتیک تکنو صنعت در سه نوع مختلف می باشد:

  • دستگاه خم و برش میلگرد و آرماتور TSG-100
  • دستگاه خم و برش میلگرد و آرماتور TSG-200
  • دستگاه خم و برش میلگرد و آرماتور TSG-300