اتصالات صنایع غذایی

اتصالات صنایع غذایی:

استیل از فلزات مقاوم و پرکاربرد در ساخت تجهیزات صنایع غذایی و دارویی است که در گرید‌های مختلفی تولید می‌شود. به‌طور کلی استیل‌ها رامی‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول استیل بگیر یا مغناطیسی که از ترکیب آهن، کروم و کربن تشکیل می‌گردد و دیگری استیل نگیر یا غیر مغناطیسی که از آلیاژ آهن، کروم، نیکل و کربن تولید می‌کنند. معمولا در صنایع غذایی از استیل سری 300 یا استیل نگیر استفاده می‌شود که در برابر خوردگی اسید‌، باز‌ و رسوبات مقاومت بالایی دارند.

انواع اتصالات استیل صنایع غذایی:

  • اتصالات استیل جوشی
  • اتصالات استیل دنده ای
  • اتصالات استیل ساکت
  • اتصالات استیل درزدار
  • اتصالات استیل مانیسمان
  • اتصالات استیل مانیسمان