اتصالات صنایع شیری

اتصالات صنایع شیری:

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده کارخانه های تولید کننده مواد غذایی و دارویی و همچنین شیر پاستوریزه و فرآورده های شیر لوله و اتصالات صنایع شیر ی یا لوله و اتصالات صنایع غذایی استیل میباشد که برای حمل ، نگهداری ، تولید و … در روند تولید و فرآوری مواد غذایی بکار میرود . قابل توجه است که لوله و اتصالات صنایع غذایی و شیری باید خواص مورد نظر را تامین نماید تا از لحاظ بهداشتی و کیفی مورد تایید واقع گردد . بنابر این بهترین و سالم ترین متریال قابل استفاده در این صنعت ” آلیاژهای استنلس استیل ” میباشد . چراکه به علت خواص مطلوب لوله های استیل صنایع شیری و اتصالات مربوطه ، میزان آلودگی وارد شده به مواد غذایی تقریبا برابر صفر میباشد و همچنین به علت دارا بودن خواص ضد خوردگی در طی سالهای کاربرد لوله و اتصالات صنایع غذایی ( لوله و اتصالات استیل صنایع شیر ی ) و همچنین ورق استیل صنایع غذایی این خاصیت مهم یعنی مقاومت در برابر خوردگی و در نتیجه عدم ترکیب مواد غذایی و دارویی و غیره با لوله استیل صنایع شیر و اتصالات صنایع غذایی و سایر اجزاء مربوطه یک مزیت بسیار مناسب برای استفاده ار آلیاژهای استنلس استیل به خصوص استیل های آستنیتی گروه 300 و عمده ترین آلیاژ مورد استفاده ، گرید استنلس استیل 304 میباشد . مورد دیگر که طراحان کارخانه های صنایع شیری و غذایی را به استفاده از لوله و اتصالات استیل شیر ترغیب میکند ، خاصیت جلاء پذیری و صیقل پذیری لوله های استیل صنایع شیری و دیگر اجزاء مانند شیر پروانه استیل صنایع شیری با سیت ( آب بند) استیل 304 و یا 316 میباشد به گونه ای که با انجام عملیات پولیش کاری این آلیاژ بسیار براق شده و اجازه رسوب و چسبندگی هیچ موادی را به خود نمی دهد .

مشخصات اتصالات صنایع شیری:

اتصالات صنایع غذایی استیل و یا اتصالات صنایع شیر ی بر اساس لوله ها و متقارن با لوله ها انتخاب میشوند ، به گونه ای که سایز و ضخامت این اتصالات دقیقا با لوله ها باید در یک سایز و ضخامت باشد چراکه هر گونه اختلاف ضخامت باعت به وجود آمدن پله در هنگام جوشکاری شده و این پله و فاصله ایجاد شده باعث حبس مواد غذایی و درنتیجه گسترش این فاسد شدن و آلودگی به کل مواد عبوری از لوله و اتصالات صنایع غذایی میگردد. درنتیجه در هنگام خرید و فروش لوله و اتصالات استیل باید به هماهنگی ضخامت ها و سایزها و همچنین میزان پولیش و براقیت لوله استیل صنایع شیری ( 400B یا 600B یا 800B ) دقت زیادی گردد.